Partner motoryzacyjny SBF • Ford Bemo Motors
26 sierpnia 2016
Gmina Tarnowo Podgórne to atrakcyjna gmina Wielkopolski. Dobrze się tu inwestuje, pracuje, mieszka i wypoczywa. U podstaw wzorcowego rozwoju naszej gminy leżą przemiany ustrojowe, które zaszły w Polsce na początku lat 90 - tych. Uwolnienie mechanizmów rynkowych w gospodarce, samorządność w życiu społecznym, wolność wyboru pozwoliły wykorzystać szansę, która się pojawiła. Mechanizmy demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wyłoniły grupę samorządowych liderów, których efekty działalności są wzorem dla innych gmin. Sukces gminy był możliwy dzięki wykorzystaniu posiadanych warunków w połączeniu z tworzeniem szans rozwoju istniejących i nowych przedsiębiorstw. Najważniejszym okazało się umiejętne wykorzystanie wielkiego atutu gminy, tj. jej położenia.