O nas

Nasz początek związany jest mocno z Klubem Sportowym Akademia Piłkarska Reissa. Kiedyś działaliśmy w jego ramach, dziś jesteśmy jego przedstawicielem biznesowym. Funkcjonujemy od 2010 roku, a rozpoczynaliśmy jako Klub Przyjaciela Akademii. Po 3 latach udanej współpracy z wieloma partnerami postanowiliśmy nieco zmodyfikować i rozszerzyć działalność kontynuując ją już jako Klub Biznesu „Success Buisness Future”.

Dziś to

Prestiżowa, niezależna organizacja zrzeszającą przedsiębiorców, właścicieli oraz kadrę zarządzającą czołowych firm polskich i międzynarodowych.

Nasza misja

Tworzenie i udoskonalanie środowiska biznesowego, dzięki któremu możliwy będzie prostszy rozwój firm oraz polepszanie komunikacji między nimi. Dążenie do synergii przedsiębiorstw, ponieważ wierzymy, że największe korzyści przynosi współpraca.

Cele

 
  • Tworzenie innowacyjnych ofert na miarę potrzeb.
  • Nawiązywanie i utrzymywanie korzystnych i pozytywnych relacji.
  • Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
  • Spajanie biznesu ze środowiskiem lokalnym.
  • Tworzenie lobby pośród przedsiębiorców wewnątrz i na zewnątrz Klubu.
  • Realizowanie świadczeń marketingowych wśród Klubu.
  • Inicjowanie spotkań oraz organizowanie imprez integracyjnych rozwijających współpracę biznesową oraz towarzyską pomiędzy partnerami.
  • Wspieranie firm Członków Klubu poprzez usługi motywacyjne dla pracowników.
  • Budowanie prestiżu Klubu i Partnerów.